otzma.jpg
אתם יכולים הרבה יותר משאתם יודעים, מרגישים ומבינים!

 ההרצאה מציגה את השלבים במסלול להצלחה כדרך חיים. הצלחה כתפיסת עולם וכפילוסופיה קיומית. חיים מתוך תחושת שליטה, בחירה ועוצמה פנימית. הכרה ומודעות אישית לצד כלים וכללים אשר מובילים לשיפור מיידי בהישגים בתחום הקריירה, בזוגיות, בחיי המשפחה בדימוי העצמי וביחסים בין אישיים. ידע ושיטות המובילים להגשמה וצמיחה אישית ולצידן ולא פחות חשוב - רגישות סובלנות וענווה. ההרצאה מבהירה את חשיבותם של 4 השלבים ההכרחיים בדרך לבנית מצליחן אמיתי - אדם בעל דפוסי חשיבה והתנהלות המובילים להצלחה. 

1. הכרה שליטה וחשיבה חיובית - הבנת אופן פעולת כוח הרצון וניצול כלים ושיטות למימוש מלוא הפוטנציאל האישי. הכרה בפוטנציאל האישי והבנת הרצף : מחשבות --> רגשות --> התנהגות, והאופן בו אנו תופסים את מרחב האפשרויות ואת היכולת שלנו לממש אותו, מאפשרים לבצע בצורה יעילה את השלב השני:

2. הגדרת יעדים מדויקת וחזון אישי מתוך בהירות ושליטה. אחת הבעיות העיקריות במסלול להצלחה כדרך חיים היא חוסר היכולת והכלים להגדיר יעדים נכונים בצורה ברורה ומדויקת. יעד נכון פרושו יעד המתאים לצרכים האמיתיים של האדם, מנצל את הנטיות והכישורים האישיים, לוקח בחשבון את המשאבים הנידרשים להשגת ניעד ואינו מוטה מהאגו! הגדרת יעדים נכונה היא כוח ! הגדאת יעדים נכונה אפשרית ! קיימות שיטות וטכניקות להגדרת יעדים מדויקת אשר חוסכות זמן ומשאבים מיותרים בדרך אל מימושם. 

...וכשהיעדים ברורים ובהירים זה הזמן להתחיל לתכנן את מסלול ההתקדמות היעיל:

3. הכרת טכניקות ובנית אסטרטגית פעולה היא תנאי הכרחי ליעול ושיפור ההתקדמות אל היעד והשגת המטרה. בכל תחום הגשמה - קריירה, זוגיות, דיאטה וכיוצא באלה קיימים חוקים וכללים ברורים אשר הכרתם משפרת, מקצרת ומיעלת את תהליך הנידרש כדי להשיגם. 

ואז כשאתם ערוכים ומוכנים עם שלל כלים ואסטרטגיות פעולה הגיע השלב להתחיל לזוז. ועכשיו מה שיקבע את ההצלחה הם הנחישות וההתמדה:

4. הכוח המנטלי - נחישות, התמדה והחלטיות הם שיקבעו את התוצאות.  שימור המוטיבציה והנחישות, יכולת התמודדות יעילה עם רגעי משבר ודבקות במטרה הם שיכריעו בין הצלחה לבין כישלון. הם הדלק הנידרש לצורך הטיפוס במעלה ההר בדרך אל הפיסגה שם ניצב היעד הניכסף. ומוטיבציה אפשר לשמר ולהגביר. הכרת המבנה ואופן פעולת מנגנון כוח הרצון, מאפשרת לשפר, לחזק ולנצל באופן מקסימילי את המשאבים הנפשיים הנדרשים להתמודדות עם מחסומים וקשיים בדרך להשגת יעדים ומטרות.