insige55.jpg

otzma.jpg
אתם יכולים הרבה יותר משאתם יודעים, מרגישים ומבינים!

 ההרצאה מציגה את השלבים במסלול להצלחה כדרך חיים. הצלחה כתפיסת עולם וכפילוסופיה קיומית. חיים מתוך תחושת שליטה, בחירה ועוצמה פנימית. הכרה ומודעות אישית לצד כלים וכללים אשר מובילים לשיפור מיידי בהישגים בתחום הקריירה, בזוגיות, בחיי המשפחה בדימוי העצמי וביחסים בין אישיים. ידע ושיטות המובילים להגשמה וצמיחה אישית ולצידן ולא פחות חשוב - רגישות סובלנות וענווה. ההרצאה מבהירה את חשיבותם של 4 השלבים ההכרחיים בדרך לבנית מצליחן אמיתי - אדם בעל דפוסי חשיבה והתנהלות המובילים להצלחה. 

idud.jpgכללים ושיטות לעידוד עצמי ולעידוד אחרים

ההרצאה "אומנות העידוד" מבוססת על הספר שכתבתי ומטרתה להעניק לכם השומעים ידע, כללים ושיטות שיישומם יאפשר לכם לנצל בצורה אפקטיבית את אחד הנכסים החשובים ביותר שקיבלנו כבני אדם: היכולת לקבל ולהעניק תקווה, אמונה וכוחות נפש הנדרשים להתמודדות עם קשיים ומשברים לצד השגת יעדים והגשמה עצמית. 

ההרצאה מציגה את הדמיון בין חשיבות תזונת הגוף והרכבה על איתנות הגוף ויכולת הפקת הכוח הפיסי, לבין חשיבות ה"תזונה מנטלית" קרי עידוד, אופיו ותכניו על איתנות הנפש ויכולת הפקת תעצומות הנפש. דמיון מופלא אשר מוביל לשלל מסקנות ותובנות היוצרות משנה סדורה, כללים ושיטות לעידוד נכון ויעיל במצבים שונים. 

ratzon.jpg"המבנה ועקרונות הפעולה של כוח הרצון"
הרצאה מרתקת המציגה את המבנה ואופן הפעולה של "מנגנון כוח הרצון", אותו מנגנון מופלא האחראי להפקת תעצומות הנפש החלטיות, תעוזה, נחישות והתמדה הדרושים בכל התמודדות, שינוי, פריצת דרך והצלחה.
הרצאה זו שתקנה לכם ידע וכלים להבין מקורם של מחסומים וקשיים ולהעצים את יכולת ההתמודדות וההשגיות שלכם, שופכת אור על הגורמים ההופכים אדם אחד לנחוש והחלטי ואדם אחר לחסר יכולת וחלש אופי, אדם אחד לשאפתן ומצליחן סידרתי ואחר לחסר מוטיבציה ונכשל.  

osher.jpgכדי להשיג אותו יש להבין ממה הוא מורכב!

הרצאה מופלאה זו "שתסדר לכם את הראש" ותשנה לכם את החיים מציגה את מרכיבי האושר כמשוואה מתימטית. משוואה שמצדה האחד מוצב האושר ומצידה השני פרושים כל מרכיביו והקשרים ההדדיים ביניהם.

אין אדם שפוי שלא שואף לשמחה, סיפוק, מימוש עצמי והגשמה אישית. האושר מורכב מרכיבים קבועים אשר באים לידי ביטוי באופנים שונים אצל כל אחד ואחד בהתאם להבנתו וראיית עולמו. אפשר להגדיר זאת "הסוביוקטיביות של אוביקטיביות האושר". בכדי להגיע אל האושר על כל אדם להגדיר מה משמעות האושר בעיניו ואז לחתור אליו באופן אקטיבי. הבנת "משוואת האושר" האישית שלכם תאפשר לכם לבחון ולהעריך איזה מרכיב לוקה בחסר ולטפל בשיפור ותיגבור אותו המרכיב. בין מרכיבי האושר קיימים קשרים והשפעות הדדיות שהבנתן מאפשרת לשפר וליעל את איכות חיינו.    

psy.jpg

 

מאמונה לשליטה וליישום

כל אחד מ-3 המרכיבים מוביל לכך מכיוון אחר וביחד יוצרים שלושתם -  הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והטקטיקה של ההצלחה, עוצמה ויכולת חדשים שלא היו קודם באדם.

אם נדמה התקדמות, שינוי, פריצה ושיפור הישגים לטיפוס במעלה המסלול המוביל למקום יותר גבוה ויותר טוב בחיים אז:

הפילוסופיה של ההצלחה מתמקדת בחיזוק רוח האדם – המנוע הנידרש כדי להוביל אותנו במסלול זה. חיזוק האמונה העצמית וכוחות הנפש הנידרשים להתמודדות עם קשיים ומכשולים שמתגלים בדרך המובילה לצמיחה והגשמה.

הפסיכולוגיה של ההצלחה מתמקדת בניטרול החרדות - הבלמים המונעים מהאדם לנוע במסלול זה בנחישות, בהתמדה ובהנאה.

האתר עוצב ונבנה על ידי web4all