photo.jpg

לאחר שירות צבאי בחיל אוויר פניתי ללימודים אקדמיים והשלמתי תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב. (B.Sc)  עם סיום התואר הראשון פתחתי חברת תוכנה שהתמחתה בפיתוח מערכות לימוד ממוחשבות. 


במהלך שנות השלושים של חיי, התחתנתי ונולדו שני ילדי הנפלאים - עומר וקורל. בשנים אלה הקמתי חברת מחשבים עם מחזור מכירות של מליוני שקלים ופעילות בכל העולם.

 

השגרה הזוהרת התנהלה כהלכה עד אשר לפני 7 שנים התרחש מה שאני מכנה "האירוע המכונן של חיי." 

 

"ארוע מכונן" הוא רגע שאחריו העולם כבר איננו כפי שהיה קודם לכן. אופן ההתייחסות לדברים, לתרחישים ולאירועים משתנה! רגע מכונן הוא רגע שאחריו הופכים לאדם אחר מזה שהיה קודם! עברתי ניתוח קשה.

במהלך ההחלמה ממנו נחשפתי לחוויה אשר שינתה תוך שניות את כל ראיית עולמי והובילה אותי חזרה לאקדמיה ללימודי פסיכולוגיה וחקר המוח. השלמתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בחקר המוח, הרגש והקוגניציה, ופיתחתי את שיטת המודעות האפקטיבית - EFA וסדנת "4 השלבים להצלחה כדרך חיים" . חוויה מכוננת זו, שעליה אני מספר בכל ההרצאות והסדנאות שלי, הפכה אותי לאדם שהנני היום: 

 

  • אני מאמין באמונה שלמה שכל אדם באשר הוא ראוי לחיות את חייו מתוך תחושת סיפוק ומימוש עצמי ו.. שכל אדם צריך לשאוף לכך. 

  • אני יודע שבכל אדם ללא יצא מהכלל גהובילה אותי חזרה לאקדמיה ללימודי פסיכולוגיה וחקר המוח שם השלמתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בחרק המוח, הרגש והקוגניציה.לומים תעצומות הנפש - האומץ, הנחישות וההתמדה הדרושים להוביל אותו להגשמת שאיפותיו. 

  • אני מאמין בתפקידו של האדם בקביעת גורלו ועתידו ובכוחו של האדם ליצור ולעצב את עולמו. 

 

אמונות אלה מעניקות לי כוחות נפש עצומים! 

ואמונות אלה יכולות להיות גם נחלתכם!


 

books.png

 

הפרשנות שנתתי לחוויה מדהימה זו, פרשנות שנבעה מאופן החשיבה האנליטי פיסיקאלי שהיה שגור עלי בשל שנים של חשיבה מדעית ומובנת, היא זו שהעלתה אצלי לראשונה את הרעיון ש"כוח הרצון" כפי שמכנים את הכוח המנטלי, פועל על-פי מבנה וחוקיות של מנגנון כוח פיסיקאלי. לא רק זאת אלא בעל מובנות וחוקיות הדומים לאלה של מנגנון הכוח הפיסי של האדם. 

לאחר כמעט שלושים שנה שבתי לאקדמיה והשלמתי לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה (Ba) במקביל ללימודי פיסיולוגיה ואנטומיה לצורך השלמת תיאורית ה-"פסיומנטליקה" לכלל מישנה סדורה המציגה את הדמיון המופלא במובנות ובחוקיות אופן יצירת הכוח של שתי מערכות הכוח של האדם: פיסית ומנטלית - כל מנגנון כוח במרחב הקיום והפעולה שלו: 

מערכת הכוח הפיסיולוגית - במרחב הגשמי. 

מערכת הכוח המנטלי - במרחב ההישגים וההגשמה העצמית. 

ב-8 השנים האחרונות, במקביל לניהול חברת התוכנה שבבעלותי, אני עוסק במחקר בנושא המוטיבציה וההישגיות. כתבתי מספר ספרים בנושא ואני מעביר הרצאות וסדנאות העוסקות בהקניית כלים ושיטות לשיפור ההישגים בכל תחומי החיים. 


 

Image5 lecture1 Image7 lecture223 lecture3

 

את סדנת הצלחה כדרך חיים פיתחתי על בסיס מחקרים פסיכולוגים ומחקרים מתחום מדעי ההתנהגות. מחקרים אלה מוכיחים בצורה חד משמעית, כי אנשים אינם ממשים את מלוא היכולות האמתיות הקיימות בהם.
על-פי מחקרים אלה, כל אחד ללא יוצא מהכלל, יכול ליצור שינוי ושיפור ברמת הישגיו בכל תחומי החיים! 

 

 4 התנאים הנדרשים לכך הם: 

  • הכרה במלוא היכולת האישית ונטרול דפוסי חשיבה מגבילים ומחלישים.
  • הגדרת יעדים נכונה וממוקדת.
  • תכנון והערכות מוקדמים וניצול טכניקות לייעול הביצוע.
  • שימור המוטיבציה והאמונה, הנחישות וההתמדה.

 

מאמין בכל ליבי שלכל אחד מגיע לראוי לחיות את חייו מתוך סיפוק ושמחה ושכל אחד ללא יוצא מהכלל יכול להשיג זאת!
 

katava.jpg