inside4.jpg

את תוכנית "הצלחה כדרך חיים" פיתחתי לאחר 6 שנות מחקר במהלכן בחנתי עשרות מחקרים פסיכולוגים ומחקרים מתחום מדעי ההתנהגות העוסקים בהייבטים שונים של מצויינות, הצלחה, צמיחה אישית והגשמה עצמית. בהגדרה הסופית של נושאי הסדנה ואופן העברתם למשתתפים נועצתי בפסיכולוגים התנהגותיים ופסיכולוגים קליניים במטרה לבנות סדנה שתתן פתרון הוליסטי מוכלל 

לצד בחינה מעמיקה של החומר המחקרי העוסק בתחום, ההתנסתי באופן אישי בסדנאות רבות כדי לחוש באופן בלתי אמצעי את השפעת החוויה על המשתתף וכדי לבחון את התכנים הקיימים לצורך בנית סדנה אפקטיבית ואינטגרטיבית. 

מחקרים מוכיחים בצורה חד משמעית, כי מרבית האנשים אינם ממשים את מלוא היכולות האמיתיות הקיימות בהם. על-פי מחקרים אלה, כל אחד ללא יוצא מהכלל, יכול ליצור שינוי ושיפור ברמת השגיו בכל תחומי החיים! מימוש יעדים ושיפור השגים בתחומי החיים השונים הם תוצאה של סידרת פעולות המתבצעות באופן שיטתי, מחושב ו..נחוש.

13.jpg

 

4 מרכיבים מובילים כל שינוי, פריצת דרך ושיפור השגים: 

  1. הכרה במלוא היכולת האישית וניטרול דפוסי חשיבה מגבילים ומחלישים.
  2. הגדרת יעדים נכונה וממוקדת.
  3. תכנון והערכות מוקדמים וניצול טכניקות ליעול הביצוע.
  4. שימור המוטיבציה והאמונה, הנחישות וההתמדה.

 

4 מרכיבים אלה מובילים את הסדנה ואת שיטת "הצלחה כדרך חיים". 

מרכיבים אלה ניבנים נידבך על נידבך בצורה מדורגת כפי שתוכלו לקרוא בהמשך. כל נידבך הוא משמעותי כדי לאפשר את ישום ומימוש החוקים והכללים של הנידבכים הבאים. 

התוכנית מעניקה מודעות והכרה ביכולת האישית ובמסוגלות העצמית. מעצימה את האומץ, הנחישות וההתמדה הנידרשים ליצירת שינויים ופריצות דרך, ומציידת אתכם בסדרת שיטות וכללים   יחודיים למיקוד  והתייעלות. הכרת העקרונות והשיטות הללו יובילו כל  אחד מכם מיידית לפריצת דרך,  שינוי ושיפור  רמת ההישגים בכל תחומי  החיים! 

 

הכרה במלוא היכולת האישית וניטרול דפוסי חשיבה מגבילים ומחלישים. הבסיס לכל שינוי, פריצה ושיפור השגים, הוא ניטרול החסמים הפסיכולוגים והפרדיגמות השליליות אל הכרה ביכולת ובפוטנציאל האישי.  נקודת המוצא של השלב הראשון בתוכנית היא העובדה המדעית המוכחת כי האומץ, הנחישות וההתמדה הגלומים בכל אדם באשר הוא, גדולים בהרבה ממה שאותו אדם חושב ומרגיש. ניטרול דפוסי חשיבה מעקבים ומעבר לחשיבה חיובית מאפשר לפוטנציאל זה לבוא לידי ביטוי במגזרי החיים השונים. 

אנשים רבים נימנעים ודוחים הגדרת יעדים ומטרות כיוון שלאחר הגדרת היעד מתחיל שלב ההתמודדות, ומההתמדדות חוששים רבים. כתוצאה מהשלב הראשון בתוכנית "הצלחה כדרך חיים" - ההכרה בפוטנציאל וביכולת האישית שלכם, תקבלו נקודת ראות חדשה על חייכם. הכרת העוצמה האמיתית שלכם, תפקח את עיניכם לראות את עושר ומגוון האפשרויות וההנאות שאתם יכולים להשיג. משימות והחלטות מהן חששתם ודחיתם יהפכו ליעדים ברי-השגה בדרך להצלחה ולמימוש עצמי. 

אחד המאפיינים של מצליחים כדרך חחיים הוא תיכנון והערכות מוקדמים. לכל יעד אליו אנו רוצים להגיע מוביל מסלול ולמסלול הזה יש חוקים וכללים קבועים שאם תכירו אותם ותפעלו על פיהם תשפרו בצורה עצומה את רמת ההישגים שלכם! 

רק עכשיו לאחר הגדרת היעד הנכון בצורה ממוקדת, והערכות וחשיבה מוקדמים, עכשיו הגיע הזמן להינעל על היעד, להפעיל מנוע במלוא העצמה - העצמה האמתית שלכם , ולטוס קדימה. העצמה האמתית שלכם , ולטוס קדימה. 

האתר עוצב ונבנה על ידי web4all